Sábado, 9 de Decembro de 2023  
   
     
 
 
 

Novas da asociación
SADI Vigo
Cursos de Educación
   Básica de Persoas
   Adultas
Programas Kanguros
Premios literarios
Servizo de Información
   e Asesoramento para
   Mulleres
FSE
 
 
 
 
 


  

SADI Vigo:Mulleres Progresistas desenvolve este servizo no Concello de Vigo desde 1991.

Programa dependente da Concellería de Igualdade, consiste no coidado das crianzas no propio domicilio para que as mulleres podan contar cun tempo propio para a súa incorporación ao traballo, formación, xestións administrativas, etc.

A solicitude do servizo realizase ante a traballadora social do Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller (rúa Romil, 20-baixo, teléfono 986 293 963).


 
 
 
     
   

Inscrito co n� 1988/001650-1 (PO).
Posteriormente n� inscrici�n 2006/009611-1 SC no Rexistro Central de Asociaci�ns
Policarpo S�nz, 12-14-2�. 36201 Vigo (Pontevedra), Espa�a
T�lefono y Fax 986434874


© 2007 Asociaci�n de Mulleres Progresistas de Vigo