COLABORA:

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Se a participante é menor de idade é imprescindible a autorización do/a pai/nai ou titor/a,
quen deberá encher o formulario de autorización.

Nome

Apelido

Apelido

Data de nacimento (DD MM AAAA)

 

D.N.I.

Télefono

Email

Enderezo

Código Postal

Localidade

Provincia

Titulo do microrelato

Texto do microrelato
 

Formulario de autorización.

 Nome e apelidos do/a titor/a

D.N.I. do/a titor/a

 

 
 
© 2007 Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo