Sábado, 9 de Decembro de 2023  
   
     
 
 
 

Novas da asociación
SADI Vigo
Cursos de Educación
   Básica de Persoas
   Adultas
Programas Kanguros
Premios literarios
Servizo de Información
   e Asesoramento para
   Mulleres
FSE
 
 
 
 
 


  

Cursos de Educación Básica de Persoas Adultas


Substitúen aos antigos Cursos de Alfabetización de Persoas Adultas.

Programa educativo dependente da Concellería de Educación.

Impártese entre outubro e decembro e xaneiro e maio en diferentes asociacións veciñais e centros cívicos do Concello de Vigo. Son dúas clases semanais, de 1,5 horas.

O programa organízase en dous niveis:

Nivel I:

Para a adquisición de técnicas de lectoescritura e cálculo e información sobre o contorno que facilite a comprensión lingüística e matemática suficiente para satisfacer as necesidades na vida cotiá e para comprender a realidade e

Nivel II:

Consolidación de coñecementos e técnicas instrumentais para que a persoa adulta desenvolva habilidades, técnicas, métodos e estratexias de aprendizaxe. Basease no “aprender a facer” e na aplicación do aprendido a situacións diferentes.

Os lugares de impartición e os seus enderezos son:

CENTRO CÍVICO DE TEISEntronque Camiño Maceiras
A.V.V. DO CALVARIONumancia 3
A.V.V. CRISTO DA VICTORIA-COIARedondela 6
A.V.V. SARDOMAPraza Miraflores, 1
ASOCIACIÓN MULLERES LUA-BEMBRIVECentro Helios
A.V.V. LAVADORESRamón Nieto, 302
A.V.V. SAN XOAN POULOVista do Mar, 3
CENTRO CULTURAL DE VALADARESEstrada Valadares 233
ASOCIACIÓN MULLERES PROGRESISTAS (aula TIC)Policarpo Sanz, 12-14 2º B


 
 
 
     
   

Inscrito co n� 1988/001650-1 (PO).
Posteriormente n� inscrici�n 2006/009611-1 SC no Rexistro Central de Asociaci�ns
Policarpo S�nz, 12-14-2�. 36201 Vigo (Pontevedra), Espa�a
T�lefono y Fax 986434874


© 2007 Asociaci�n de Mulleres Progresistas de Vigo