Sábado, 9 de Decembro de 2023  
   
     
 
 
 

Novas da asociación
SADI Vigo
Cursos de Educación
   Básica de Persoas
   Adultas
Programas Kanguros
Premios literarios
Servizo de Información
   e Asesoramento para
   Mulleres
FSE
 
 
 
 
 


  

Servizo de Información e asesoramento para mulleresServizo de Información e asesoramento para mulleres:

A súa finalidade é dar información ás mulleres con dúbidas sobre os diversos recursos específicos ou problemas legais relativos a procesos de separacións, divorcios, lexislación matrimonial, violencia de xénero, planificación familiar, etc.


Atendido polo persoal da asociación e por unha avogada para as consultas xurídicas. Para as usuarias é un servizo totalmente gratuíto.

 
 
 
     
   

Inscrito co n� 1988/001650-1 (PO).
Posteriormente n� inscrici�n 2006/009611-1 SC no Rexistro Central de Asociaci�ns
Policarpo S�nz, 12-14-2�. 36201 Vigo (Pontevedra), Espa�a
T�lefono y Fax 986434874


© 2007 Asociaci�n de Mulleres Progresistas de Vigo