Xoves, 21 de Septembro de 2023  
   
     
 
 
 

Novas da asociación
SADI Vigo
Cursos de Educación
   Básica de Persoas
   Adultas
Programas Kanguros
Premios literarios
Servizo de Información
   e Asesoramento para
   Mulleres
FSE
 
 
 
 
 


  

Programas kangurosMulleres Progresistas ven desenvolvendo programas de kanguros en diferentes concellos da provincia de Pontevedra subvencionados por distintos organismos: Consellería de Traballo, Deputación Provincial…

Asemade, desenvolve servizos de kanguros segundo demanda en diversos CEIP do Concello de Vigo financiados polas ANPAS.

 
 
 
     
   

Inscrito co n� 1988/001650-1 (PO).
Posteriormente n� inscrici�n 2006/009611-1 SC no Rexistro Central de Asociaci�ns
Policarpo S�nz, 12-14-2�. 36201 Vigo (Pontevedra), Espa�a
T�lefono y Fax 986434874


© 2007 Asociaci�n de Mulleres Progresistas de Vigo